onsdag 18 juni 2014

Tankar om att grilad mat skulle orsaka cancerÄr det farligt att äta detta?!
Apropå att sommargrillningarna nu brakat oss med råge tänkte vi göra en liten utvikning om att bränd mat skulle orsaka cancer. Det finns allt fler som är rädda för att grilla eller har olustkänslor inför det för att de tror att all grillad mat innehåller mycket cancerogena ämnen. Denna skräck grundar sig i medierapporteringen kring studier som visade på att kraftigt förhöjt intag av de ämnen som bildas i mat när den bränns orsakade en förhöjd cancerrisk hos försöksråttor. Det är alltid lite vanskligt när sådana rön ska tolkas av media till allmänheten, då det gärna blir ett oneliner-budskap i stilen "grillad mat orsakar cancer", som växer tills det blir en sanning som ingen längre vet bakgrunden till. 

Tittar man närmare på de undersökningar som gjorts kan man  konstatera att det var ganska begränsade experiment, att det finns en mängd felkällor och att försöksdjuren fått riktigt ordentligt kraftigt förhöjda doser av bränd mat när cancerrisken kunde upptäckas. Just angående faran med bränd mat har det dock framhållits ett annat faktum - människan är ju faktiskt det enda djur som under flera årmiljoner ätit mat tillagad över eld, och har därmed haft många chanser att vänja sig vid de ämnen som bildas vid tillagning, precis på samma sätt som exempelvis kor (och inte människor) kan bryta ner gräs eller att vissa djur som gärna äter skorpioner utvecklat immunitet mot skorpiongift. Därför är det med andra ord rätt svårt att dra några slutsatser som gäller för människor baserat på en studie på försöksdjur som inte tidigare ätit tillagad mat överhuvudtaget. Försöksdjur må säga något om människor i andra sammanhang, men kanske just i sammanhanget tillagad mat? När människan började tillaga sitt kött över öppen eld gjorde det att hon kunde bryta ner maten snabbare, vilket gav henne en stor fördel i att kunna frigöra energi till den växande allt mer intelligenta hjärnan. Urmänniskan som lagade sitt kött över öppen eld kunde knappast iaktta några större försiktighetsåtgärder för att köttet aldrig skulle bli bränt, inte heller är det sannolikt att man slängde lätt bränd mat. Kanske dog vissa av dem som flugor av cancer i och med det, men det är väl då sannolikt att de gener som fördes vidare var de som stod emot dessa cancerogena ämnen... spekulationer förstås, men det är även spekulation att experiment på råttor skulle kunna överföras på människor. 

Livemedelsverket rekommenderar att man undviker öppen låga vid tillagning, ser till att fett och marinad inte droppar ner på kolen (då bildas de tveksamma ämnena) samt att man inte hårdsteker maten och skär bort brända bitar. Håller man sig till detta så är ingen fara med grillningen. I denna artikel finns det några enkla tips som sammanfattar en studie av livsmedelsverket. 

God grillning i sommar önskar vi!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar